Vyjednanie nájomných podmienok

Plníme rolu mediátora medzi zmluvnými stranami pri nastavení podmienok budúceho nájomného vzťahu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme klientovi asistovat pri vyjednávaní s cieľom zaistiť optimálne podmienky.