Investície

Zaisťujeme kompletný klientsky servis a celkovú asistenciu pri identifikovaní vhodných investičných príležitostí pre investíciu do nehnuteľností a získania finančných zdrojov. Radi riešime zložité a špecifické projekty, vždy s veľmi individuálnym prístupovom ku klientovi.

Investície

Radi Vám sprostredkujeme vhodnú príležitosť v nehnuteľnostiach a poskytneme konzultácie na všetkých stupňoch obchodu. Úzko sa zameriavame na trh s nehnuteľnosťami v strednej Európe a to najmä v Českej republike a na Slovensku. Našim hlavným záujmom sú výnosové nehnuteľnosti, ale súčasne ponúkame aj možnosť zakúpenia vhodného pozemku s už pripraveným developerským projektom.

Máte nehnuteľnosť určenú k predaju? Poradíme Vám ako optimálne postupovať pri vlastnom predaji vrátane odhadu reálne dosiahnuteľnej predajnej ceny a radi pre Vás oslovíme našich klientov, ktorí disponujú voľným kapitálom vhodným na alokáciu do nehnuteľností na trhu.

Pri zastupovaní zaisťujeme nasledovné služby:

Na základe definovaných investičných kritérií vám sprostredkujeme obchody v nasledujúcich oblastiach:

 • Maloobchodné jednotky do cca 2 500m2 predajnej plochy
 • Retail parky
 • Obchodné centrá
 • Činžové domy
 • Kancelárske budovy a administratívne centra
 • Skladové areály a výrobné haly
 • Logistické parky
 • Pozemky
 • Plánované developerské projekty - rezidenčné, kancelárske aj skladové

Ďalej ponúkame doplnkové služby spojené s realizáciou vlastných obchodov a ochrany aktív investorov prostredníctvom špecializovaných externých partnerov, a to:

 • Financovanie či následné refinancovanie realizovaných investičných zámerov
 • Právne služby špecializované na transakcie nehnuteľností
 • Oceňovanie nehnuteľností a znalecké posudky
 • Správa nehnuteľností obstaraných aktív
 • Bezplatná konzultácia konkrétnej transakcie

Naše projekty

investuj.czbigboxlocator.com

 • Due Diligence
 • Akvizičné poradenstvo
 • Predaj nehnuteľnosti
 • Odhad nehnuteľnosti
 • Právne služby
 • Vyhľadanie nehnuteľnosti
 • Konzultácie / analýzy
 • Komplexné zastúpenie na transakcii
 • Feasibility Study

Ako nás hodnotia?

Klienti