Stratégia prenájmu

Voľba zodpovedajúca stratégii je kľúčovým prvkom efektívneho výsledku jednania o využití komerčných priestorov. Ku každému dopytu pristupujeme individuálne, vychádzame z aktuálníej situácie na trhu a dokážeme tak klientovi objektívne poradiť a zhodnotiť možnosti a limity vyjednávania.