Stratégia prenájmu

Stanovenie vhodnej stratégie prenájmu je kľúčové pre efektívne rokovania o využití komerčných priestorov a maximalizáciu výnosu v čase. Ku každému prípadu pristupujeme individuálne, vychádzame z aktuálnej situácie na trhu, ktorú priebežne vyhodnocuje náš analytický tím, a vieme vám tak objektívne poradiť a zhodnotiť možnosti a limity vyjednávania.