Hrubý výnos

Hrubý výnos alebo hrubý výnos vyjadruje celkový ročný príjem z prenájmu ako percento z kúpnej ceny alebo trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Nezohľadňuje však žiadne prevádzkové náklady, náklady na opravy, údržbu alebo iné náklady spojené s nehnuteľnosťou.

Ďalšie termíny z okruhu

Hrubý výnos nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať