Vnútorná miera návratnosti (IRR)

Vnútorná miera návratnosti (IRR) je diskontná sadzba, pri ktorej je čistá súčasná hodnota všetkých budúcich peňažných tokov z investície (t. j. príjmov a výdavkov) nulová. IRR sa používa na posúdenie ziskovosti investičných projektov, pričom vyššia IRR znamená atraktívnejšiu investíciu.

Ďalšie termíny z okruhu

Vnútorná miera návratnosti (IRR) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať