Konzultácie / analýzy

Špecifické štúdie vytvorené na mieru konkrétnym potrebám a požiadavkám klienta. Vychádzame z exaktných dát a dlhoročných skúseností. Vďaka tomu dokážeme kvalifikovane zhodnotiť rôzne aspekty, súvisiace s procesom rozhodovania v rámci plánovanej transakcie na trhu komerčných nehnuteľností.