Inžiniering

Komplexné zaistenie projekčných prác, vrátane podrobného rozpracovania technickej dokumentácie. Súvisiaca komunikácia s úradmi, zaistenie technického dozoru investora. Príprava a zaištenie všetkých potrebných povolení naprieč lokalitami.