Rent roll

Rent roll, zoznam nájomného, je podrobný zoznam všetkých nájomných jednotiek a súvisiacich platieb, najmä nájomného, poplatkov za služby a marketingových poplatkov. Je to čisto finančný plán na obdobie zvyčajne jedného roka... Rent roll je kľúčovým nástrojom finančného riadenia nehnuteľnosti, ktorý poskytuje prehľad o celkových príjmoch z nájomného a iných položiek a pomáha pri plánovaní peňažných tokov.

Ďalšie termíny z okruhu

Rent roll nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať