Office tím

V tíme kancelárií 108 AGENCY sa zameriavame na kancelárske priestory hlavne v Bratislave, Prahe a Brne. Staviame nielen na perfektnom prehľade o voľných plochách a pripravovaných projektoch, ale predovšetkým na schopnosti vyjednať pre našich klientov tie najlepšie podmienky. K hlavným službám oddelenia patria okrem iného:

● Predstavenie všetkých možností na trhu a ich podrobné porovnanie
● Vyjednanie najlepších nájomných podmienok
● Poradenstvo pri spaceplanningu