07október2019

MSV Medzinárodný strojársky veľtrh

Priemysel Investície Účasť 108 agency

Tento rok sa zúčastníme strojárskeho veľtrhu v Brne.

Medzinárodný strojársky veľtrh je najvýznamnejší priemyselný veľtrh v strednej Európe, s každoročnou účasťou viac ako 1600 vystavovateľov a 80 000 návštevníkov. Zo zahraničia prichádza viac ako 50 % vystavovateľov a 10 % návštevníkov. Návštevnosť je vysoko odborná, vyše 70 % návštevníkov ovplyvňuje rozhodovanie o investíciách, tretina patrí k vrcholovému managementu. Zastúpené sú všetky kľúčové oblasti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu.

Hlavnou témou je Průmysl 4.0 a digitálna továreň, teda digitalizácia výroby, jeden z hlavných smerov inovačného procesu. V roku 2019 sa súbežne s MSV konajú aj veľtrhy Transport a logistika a ENVITECH. Zvýraznenou témou veľtrhu  ENVITECH je cirkulárna ekonomika – nakladanie s materiálnymi zdrojmi. Ide o trend, ktorý je jednou z prioritných oblastí udržateľného rozvoja, a adaptácia priemyslu a obchodu sa bude uberať práve týmto smerom.

MSV je tradične venovaná vysoká pozornosť médií, akredituje sa približne 300 novinárov. Súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program odborných konferencií, seminárov a workshopov na aktuálne technické, obchodné a ekonomické témy. 

Späť