07september2021

MEDZINÁRODNÁ LOGISTICKÁ KONFERENCIA SPEEDCHAIN

Priemysel Účasť 108 agency

Medzinárodná logistická konferencia SpeedCHAIN je najväčšou akciou svojho druhu v regióne strednej Európy. Každý rok sa v pražskom Břevnovskom kláštore zíde takmer 700 osobností zo sveta logistiky. Tento rok sa uskutoční už 15. ročník konferencie.

Poslaním konferencie SpeedCHAIN je podieľať sa na formovaní a rozvoji modernej českej logistiky a jej efektívnu integráciu do regionálnej logistiky stredoeurópskeho regiónu vo väzbe na spoločný európsky trh.

Viac informácií na stránkach akcie: https://www.speedchain.eu/cz/

Späť