brownfield Ostrov | 330.000 m2

Investície

108 Investment Advisory bola informovaná o pripravovanom predaji rozsiahlej brownfiled lokality Ostrov o výmere 330.000 m2. Keďže predávajúci už mal na svojej strane vybraného agenta, ktorý povedie predajné transakciu, rozhodli sme sa zapojiť sa do procesu na strane investora a predstavili túto príležitosť developerskej spoločnosti Panattoni. Panattoni prejavilo záujem o túto lokalitu a s jej riaditeľom, Pavlem Sovičkou, sme sa dohodli na zastupovanie pri procese akvizície. V realizovanom výberovom konaní sa nám podarilo zabezpečiť pre klienta pozíciu preferovaného kupujúceho a vykonali sme ho až do fázy zasmluvnění tejto transakcie v spolupráci s Havel & Partners advokátskou kanceláriou.

Späť