16december2021

108 AGENCY posilňuje svoju pozíciu na trhu v Českej republike akvizíciou spoločnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o.

Popredná česká realitno-poradenská spoločnosť 108 AGENCY zvíťazila v akvizičnom tendri a stala sa vlastníkom 100 % akcií spoločnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o., českej dcérskej spoločnosti globálnej skupiny BNP Paribas Real Estate. 108 AGENCY sa týmto krokom stáva exkluzívnym aliančným partnerom BNP Paribas Real Estate pre Českú republiku.

Táto transakcia umožňuje BNP Paribas Real Estate pokračovať v strategickom preorientovaní svojho geografického zastúpenia na hlavné európske trhy a previesť svoje zastúpenie v menších krajinách na dôveryhodných miestnych partnerov, ako to bolo nedávno v Rumunsku alebo Maďarsku. „Táto zmena zaisťuje kontinuitu pokrytia a excelentnosti služieb smerom k našim celoeurópskym klientom a demonštruje našu schopnosť slúžiť ich miestnym potrebám v regióne strednej a východnej Európy v rámci mandátov pre viac krajín,“ hovorí Csongor Csukas, Head of International Property Management v BNP Paribas Real Estate. „Sme presvedčení, že práve 108 AGENCY pomôže urýchliť dynamický vývoj a rozvinúť budúce iniciatívy ďalšieho rozvoja našich poradenských služieb. Ďakujeme tímom za mimoriadnu profesionalitu a neúnavné úsilie prejavené počas tohto prechodného obdobia. Po úspešnom prispôsobení našej prítomnosti v Rumunsku, Maďarsku a Českej republike prostredníctvom dôveryhodných miestnych partnerstiev budeme teraz priamo podporovať našu platformu v Poľsku. Tešíme sa na solídne vyhliadky v regióne CEE v rámci nášho ambiciózneho plánu ďalšieho rozvoja,“ dodáva Laurent Boucher, Deputy CEO BNP Paribas Real Estate zodpovedný za poradenské služby vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Írsku, Beneluxe a východnej Európe. 

„S touto investičnou príležitosťou sme boli oslovení v rámci konkurenčného procesu začatého BNP Paribas Real Estate v lete tohto roku. Ihneď sme vyhodnotili, že je to pre nás skvelá príležitosť na ďalšie rozšírenie ponuky našich služieb a zvýšenie podielu na miestnom trhu. Rokovania s BNP Paribas Real Estate vo Francúzsku i jej lokálnym zastúpením v Českej republike boli v priebehu celého procesu vedené veľmi profesionálne a zodpovedne. Sme nesmierne radi, že sa 108 AGENCY podarilo udržať ako najdôveryhodnejšieho a najperspektívnejšieho partnera až do úspešného finále, a tešíme sa na našu budúcu spoluprácu s kolegami zo sveta BNP Paribas Real Estate,“ dodáva Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency a CFO, ktorý viedol tento akvizičný projekt za 108 AGENCY.

108 AGENCY sa dlhodobo zameriava na rozširovanie rozsahu svojich služieb a tiež na rozšírenie svojej prítomnosti v rámci strednej a východnej Európy i do medzinárodného prostredia a globálnej klientskej základne. Jakub Holec, CEO 108 AGENCY vysvetľuje: „Po veľmi úspešnom spustení našej kancelárie v Maďarsku uprostred pandémie v minulom roku sme radi, že sa nám podarilo uspieť aj v tejto strategickej akvizícii, ktorá ďalej posilní našu prítomnosť a portfólio služieb v Českej republike. Našou ambíciou je udržať a ďalej zlepšovať našu pozíciu na trhu ako jedného z lídrov v odbore a vidíme obrovskú príležitosť synergií v oblasti obchodného rozvoja, keď sa na túto cestu vydáme spoločne s tak uznávaným partnerom, akým je BNP Paribas Real Estate. Po dokončení integrácie týchto dvoch podnikov sa tešíme na ďalší strategický rast prostredníctvom ďalších akvizícií cieľov poskytujúcich doplnkové služby v krajinách s našou existujúcou prítomnosťou alebo rozšírenie našej geografickej prítomnosti smerom do juhovýchodnej Európy.“

Zmena vlastníka nadobudla účinnosť 15. decembra 2021 a proces integrácie sa začal ihneď po dokončení transakcie. Názov akvírovanej spoločnosti bude v blízkej dobe zmenený na 108 Real Estate APM ČR s.r.o. Žiadne finančné podrobnosti nebudú zverejnené. Očakáva sa, že úplná integrácia podniku bude dokončená v prvej polovici roku 2022.

Zlúčená organizácia sa zameria na zlepšenie služieb pre existujúcich klientov a potenciálnych zákazníkov v celom spektre služieb v oblasti komerčných nehnuteľností, ako sú priemyselné a kancelárske poradenstvo alebo kapitálové trhy, ako aj služby správy majetku a účtovníctva. Havel & Partners pôsobili ako právni poradcovia 108 AGENCY, zatiaľ čo pre BNP Paribas Real Estate bola poradcom advokátska kancelária White & Case.

Späť