Zlatá baňa zo zemiakového poľa

Pozemky

V roku 2015 sa na nás obrátil vlastník, ktorý ponúkal pozemok o ploche zhruba dva hektáre na výstavbu skladovej haly pri diaľnici D1 v Ostredku. Mali sme za úlohu nájsť záujemcov a pozemok predať. Preštudovali sme tamojší územný plán a zistili sme, že aj okolité parcely sú určené pre priemysel a logistiku. Zároveň sme vedeli, že z hľadiska ceny by bolo najlepšie osloviť väčších hráčov v priemyselnom developmente, ktorých ale zaujímajú plochy od desiatich hektárov vyššie. Pripravili sme teda všetky podklady, nastavili postup av spolupráci s klientom sa snažili zaceliť čo najviac pozemkov tým spôsobom, že sa zúčastnení vlastníci dohovoria a predajú svoje parcely v určitej fáze projektu naraz. Takto sa nám nakoniec podarilo pripraviť územie s plochou 18 hektárov. Kupcom sa stal jeden z najväčších svetových developerov, americká spoločnosť Prologis. Zhodnotenie pozemkov nášho klienta dosiahlo stoviek percent.

Kľúčové pre nás bolo nebrať transakciu tak, že na tomto mieste predávame dva hektáre pôdy, ale zamyslieť sa, kto by mohol byť kupcom, a ako všetko pripraviť, aby pre neho bol pozemok zaujímavejší. To je podstata pozemkového developmentu. Pridanú hodnotu vytvárame tým, že pozemky scelíme na nejaký účel. V praxi sa dohodneme so všetkými vlastníkmi, že predajú za daných podmienok naraz určenému záujemcovi. Zároveň zaistíme povoľovací proces, ktorý je zakončený napríklad územným rozhodnutím. To zaručí, že na pozemkoch možno v súlade s územným plánom postaviť určitý objekt. Dnes už spravidla rovno pripravujeme špekulatívny development, ktorý následne ponúkame na predaj developerom alebo konečným užívateľom.

„Bola to prvá transakcia, kedy sme si povedali, že budeme pozemkový development robiť inak a odvtedy ho tak robíme. Zemiakové pole sme premenili na zlatú baňu,“ hovorí zakladateľ 108 AGENCY a duchovný otec celej transakcie v Ostriedku Jakub Holec.

Späť