Zastupovanie nájomcu (T-Rep)

Komplexná forma spolupráce tzv.“na kľúč“, ktorej  cieľom je plne previať zodpovednosť za vyjednanie nájomných poddmienok klienta. Od toho se odvíja tiež odmena, ktorá vychádzá z výšky dosiahnutých finančných úspor.