Zastupovanie nájomcu (T-Rep)

V portfóliu našich služieb máme aj komplexnú formu spolupráce „na kľúč“, kedy za vás plne prevezmeme zodpovednosť za vyjednanie nájomných podmienok. Odmena sa potom odvíja od výšky dosiahnutých úspor.