Zastupovanie klientov

Ucelená propagácia projektu zahŕňajúca komunikáciu smerom k trhu. Prezentácia projektu 3. stranám, vrátane odmeňovania v prípade úspešného zjednania prenájmu. Príprava pravidelného komplexného reportingu.