XXXLutz | 6.000 m2

Priemysel

Branislav Jendek, Managing Director slovenskej pobočky 108 AGENCY zaistil prenájom klientovi XXXLutz v P3 Park Airport Bratislava. Celková prenajatá plocha je 6.000 m2.

Späť