Vyjednanie nájomných podmienok

Mediácia zmluvných strán pri nájdení zodpovedajúceho kompromisu pri zostavovaní zmluvných  náležitostí budúceho prenájmu komerčných priestorov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme klientovi asistovať pri vyjednávaní s cieľom zaistiť optimálne podmienky.