Vyjednanie nájomných podmienok

S expertnou znalosťou sa ujmeme úlohy mediátora medzi zmluvnými stranami pri hľadaní optimálneho nastavenia podmienok nájomného vzťahu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme obe strany doviesť k vzájomnej zhode.