Vyjednanie nájomných podmienok

Plníme rolu mediatora medzi zmluvnými stranami pri nastavení podmienok budúceho nájomného vzťahu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam dokážeme klientovi asistovať pri vyjednávaní s cieľom zaistiť optimálne podmienky.