Vyhľadanie priestorov

Na základe Vašich potrieb a aktuálnej situácie na trhu pripravíme prehľad zodpovedajúcich  možností na trhu komerčných nehnuteľností. Našim cieľom je maximálne vyhovieť zadaniu, pričom dbáme na zaistenie širšieho rozsahu tak, aby bylo možné objektívne posúdiť a porovnať jednotlivé ponuky. Na základe všeobecného prehľadu následne rozpracujeme preferované projekty k individuálnemu jednaniu.