Vyhľadanie nehnuteľnosti

Na základe Vašich potrieb a aktuálnej situácie na trhu pripravíme prehľad zodpovedajúcich priestorov. Našim cieľom je maximálne vyhovieť zadaniu, pričom dbáme na zaistenie širšieho rozsahu tak, aby bolo možné objektívne posúdiť a porovnať jednotlivé ponuky. Na základe všeobecného prehľadu následne rozpracujeme preferované projekty k individuálnemu jednaniu.