Vetropack | 6.797 m2

Priemysel

Industriálny tím zo 108 AGENCY Slovensko zaistil prenájom klientovi Vetropack v Sihoť Parku Trenčín. Klient si prenajal 6.797 m2.

Späť