ÚNMZ | 2.400 m2

Kancelárie

Úrad pre technickú normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo sa rozhodol rekonštruovať svoje sídlo na Těšnove, a hľadal preto na dva roky náhradné priestory. Požadoval cenovo dostupný objekt s menšími samostatnými kanceláriami, zasadacími miestnosťami i možnosťou zriadiť malý obchod.

Klient zo štátnej správy má oproti klientom z komerčnej sféry svoje špecifiká. Celú transakciu sprevádza viac schvaľovacích procesov, konečné slovo má potom takzvaná dislokačná komisia, ktorej treba predložiť návrh nových priestorov so všetkými podmienkami. Úrad zároveň potreboval vzhľadom na blížiaci sa termín rekonštrukcie všetko vyriešiť pomerne rýchlo.

Pretože si udržujeme komplexný prehľad o situácii na trhu, boli sme schopní ponúknuť adekvátne riešenie. V našej ponuke bola budova na Palmovke, v ktorej dlhé roky sídlila televízia Prima. Jej prednosťou bola relatívna blízkosť doterajšiemu sídlu úradu, poloha priamo pri stanici metra, nízke nájomné, ktoré zodpovedalo stavu objektu, aj možnosť parkovania. Klient totiž potreboval 12 až 15 parkovacích miest, čo v strede mesta nebýva jednoduché zadanie.

Ako obvykle sme predložili aj ďalšie varianty, ale pre klienta bola budova na Palmovke jasnou voľbou. Nakoniec si tam prenajal zhruba 2.300 metrov štvorcových. Vďaka nášmu dobrému vzťahu s prenajímateľom sa všetko podarilo zvládnuť v priebehu troch mesiacov.

„Veľkú pridanú hodnotu mala pre klienta daná lokalita. Výnimočná potom bola rýchlosť, s akou sa všetko uskutočnilo. Vyjednali sme aj opciu na predĺženie prenájmu o šesť mesiacov, keby sa pretiahla rekonštrukcia vlastného sídla úradu,“ hovorí Štefan Ličartovský z oddelenia kancelárií 108 AGENCY.

Späť