Účtovníctvo

Nami poskytované účtovnícke služby zahŕňajú evidenciu faktúr, ďalej prípadné urgencie neskorých platieb či komunikáciu s úradmi. Samozrejmosťou je tiež vyhotovenie účtovníckej uzávierky podľa zodpovedajúcich štandardov.