Technická správa

Zaistenie prevádzkových náležitostí technického charakteru zo strany property managementu. Kontrola nehnuteľnosti vrátane akčného plánu opráv a údržby. Komplexná znalosť areálu, zaištenie help-desk systému. Ucelený plán revíznych činností zahrňajúcich elektro, plyn, VZT, výťahy, požiarnú ochranu, PO, BOZP.