Správa nehnuteľností

Vďaka našim sesterským spoločnostiam 108 Asset Management Czech Republic (108 AMCR) a B2 Assets na Slovensku poskytujeme všetky služby v oblasti správy a údržby budov a asset managementu. Mnohoročné skúsenosti v oblasti správy nebytových priestorov sme získali nielen na nových, ale i na zavedených projektoch. Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností s cieľom zaistiť našim partnerom maximálnu úsporu nákladov, efektivitu, bezpečie a komfort.

Špecializujeme se výhradne na komerčné priestory, predovšetkým na management priemyselných, logistických a administratívnych parkov, kde ponúkame široké spektrum služieb.  Našou hlavnou konkurenčnou výhodou je okrem kvalitných služieb prepojenie s oddelením prenájmu spoločnosti 108 AGENCY. Tým našim klientom prinášame zásadnú pridanú hodnotu založenú na ucelenom prístupe k využitiu nehnuteľnosti.