Energetické poradenstvo

Analýza energetickej náročnosti prevádzky s výstupom v podobe doporučenia k prípadným úpravám s cieľom zaistiť optimálny management využívaných energetických vstupov.