Správa nehnuteľností

Zaistenie každodennej bezproblémovej prevádzky je kľúčom k spokojným nájomcom a zvyšuje tak hodnotu nehnuteľnosti. Záujemcom z radu majiteľov areálov alebo nájomcom dokážeme ponúknuť spoľahlivý proklientský servis založený na osobnom kontakte a vysokej profesionalite.

Správa nehnuteľností

Vďaka našim sesterským spoločnostiam 108 Asset Management Czech Republic (108 AMCR) a B2 Assets na Slovensku poskytujeme všetky služby v oblasti správy a údržby budov a asset managementu. Mnohoročné skúsenosti v oblasti správy nebytových priestorov sme získali nielen na nových, ale i na zavedených projektoch. Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností s cieľom zaistiť našim partnerom maximálnu úsporu nákladov, efektivitu, bezpečie a komfort.

Špecializujeme se výhradne na komerčné priestory, predovšetkým na management priemyselných, logistických a administratívnych parkov, kde ponúkame široké spektrum služieb.  Našou hlavnou konkurenčnou výhodou je okrem kvalitných služieb prepojenie s oddelením prenájmu spoločnosti 108 AGENCY. Tým našim klientom prinášame zásadnú pridanú hodnotu založenú na ucelenom prístupe k využitiu nehnuteľnosti.

  • Technická správa
  • Energetické poradenstvo
  • Zastupovanie klientov
  • Inžiniering
  • Stavebná činnosť
  • Prenájom
  • Účtovníctvo
  • Administratívna správa