Vyhľadanie nehnuteľnosti

Na základe potrieb klienta a aktuálnej situácie na trhu pripravíme prehľad zodpovedajúcich priestorov. Našim cieľom je  maximálne vyhovieť zadaniu. Dbáme na zaistenie čo najširšieho rozsahu s cieľom objektívne posúdiť a porovnať jednotlivé ponuky. Na základe všeobecného prehľadu následne rozpracujeme preferované projekty k individuálnemu jednaniu.