Priemysel

Počnúc skladovými areálmi, cez distribučné a logistické centrá, až po hi-tech špecializované výrobné závody, priemyselné nehnuteľnosti predstavujú základný stavebný kameň rozvoja modernej ekonomiky a ako také si zaslúžia našu pozornosť. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v tomto odbore môžeme klientom ponúknuť kompletný prehľad o industriálnom trhu v rámci regiónu CEE, pričom dbáme na individuálny prístup, vychádzajúci vždy zo špecifických požiadaviek konkrétneho dopytu.

Priemysel

Industriálny tím predstavuje základný stavebný kameň súčasného úspechu 108 AGENCY. Spolupracujeme s poprednými obchodnými, výrobnými i logistickými spoločnosťami ako z Česka, Slovenska, tak aj zo zahraničia. Našou výhodou je komplexný prehľad o industriálnom trhu podporený dlhoročnými skúsenosťami našich konzultantov, z ktorých rada pôsobí v tejto oblasti dlhšie ako 10 rokov a môžu tak klientom poskytnúť cenné rady získané praxou. Rozsah spolupráce sa odvíja od špecifických požiadaviek klienta. S čim všetkým Vám teda dokážeme pomôcť?

1) Prenájom

Sprostredkovanie prenájmu skladových kapacít predstavuje najčastejšie dopytovanú formu spolupráce. Primárnou úlohou 108 AGENCY je dôkladné zoznámenie klienta s aktuálnou situáciou na trhu a tiež predstavenie vytipovaných projektov na základe špecifikovaných požiadaviek záujemcu. Naši konzultanti následne plnia rolu mediátora, ktorého cieľom je zaistiť vzájomne prospešnú dohodu medzi aktérmi.

Odmena konzultanta je hradená plne zo strany prenajímateľa, klientovi teda v tomto smere nevznikajú žiadne finančné záväzky.

2) Zastupovanie nájomcu

Využitie tejto služby odporučujeme predovšetkým v situácii keď klient pripravuje rozsiahlejší projekt. Kooperáciu predlžujeme s cieľom maximálne eliminovať možné riziká a dosiahnuť čo najvýhodnejšie nájomné podmienky. Po zoznámení so situáciou na trhu prichádza na rad vhodná stratégia výberu priestorov. 108 AGENCY aktívne vyjednáva komerčné podmienky, spracováva finančné analýzy a porovnania. Následná odmena za konzultačné služby je v prípade zastupovania hradená klientom a to na základe dosiahnutých finančných a nefinančných úspor.

3) Akvizičné poradenstvo, odhady, transakčné zastupovanie

108 AGENCY disponuje rozsiahlou databázou potenciálnych investorov a dokáže teda poskytnúť kvalifikované služby aj v oblasti zaistenia predaja industriálnych nehnuteľností. Zároveň našim klientom dokážeme zaistiť tiež prípadný prenájom týchto priestorov tretím stranám, napríklad v prípade nevyužitia celkovej kapacity priestorov.


Naše projekty

skladuj.skbigboxlocator.comwarehousebid.cztheprostor.cz

  • Vyhľadanie nehnuteľnosti
  • Odhad nehnuteľnosti
  • Právne služby
  • Pozemky
  • Konzultácie / analýzy
  • Stratégie prenájmu
  • Vyjednanie nájomných podmienok
  • Logické štúdie
  • Prenájom priestorov
  • Vyhľadanie nehnuteľnosti

Ako nás hodnotia?

Klienti