Príprava materiálov

Jednotný vizuálny štýl s nápaditým obsahom. Pri prezentácii nového projektu je nevyhnutné zaujať potenciálnych klientov premysleným spracovaním materiálov pri soúčasnom zachovaní obsahových kvalít a rozsahu oznámenia.