Schachermayer | 5.717 m2

Priemysel

Prejednanie nájomnej zmluvy pre spoločnosť Schachermayer zaistila Jana Slavíková, ktorá má na starosti Business Development. Schachermayer je veľkoobchodným partnerom pre oblasť spracovania dreva, kovu a skla pre remeslo, priemysel, obchod a architektov a využíva viac ako 4.700 m2 industriálnych priestorov a takmer 950 m2 kancelárií v Segro Logistics Park Prague.

Späť