SAMSUNG | 18.500 m2

Cargo Partner Prologis Park Budapest Gyál Bérbeadói képviselet

Branislav Jendek, Managing Director v 108 Agency Slovensko sprostredkoval prenájom klientovi SAMSUNG Electronics v skladových priestoroch Mountpark Sereď.

Späť