Red Post | 2.400 m2

Priemysel

Prenájom skladových priestorov pre klienta Red Post vo Vector Parku Rača zabezpečil Jakub Velko, konzultant 108 AGENCY Slovensko. Celková prenajatá plocha je 2.400 m2.

Späť