Property management od A po Z

Správa nehnuteľností

Je to taký Tetris - Ako poskladať do veľmi špecificky členitého areálu rôznych nájomcov a plne ho obsadiť?

Keď popredný distribútor tlače Mediaprint & Kapa v roku 2011 opúšťal svoje vtedajšie sídlo, hľadalo sa preň nové využitie. Videli sme príležitosť vstúpiť do nového segmentu služieb a presvedčili sme vlastníka, že sa ujmeme správy a prenájmu. Prevzali sme prázdny areál, prešli všetky dokumentácie, vykonali technickú aj priestorovú pasportizáciu. Museli sme urobiť nové zameranie a rozčleniť priestory tak, aby vznikli čo najlepšie prenajímateľné funkčné celky, pretože nájsť jedného nájomcu pre celú nehnuteľnosť nebolo reálne. Projekt zahŕňal zhruba štyri tisíc metrov skladov a trojposchodovú administratívnu budovu s plochou okolo troch tisíc metrov štvorcových. Bol stavaný na mieru svojmu pôvodnému účelu a mal extrémne špecifické členenie.

Zároveň nemal areál na trhu žiadne meno, takže sme sa chopili aj marketingu, vymysleli sme názov, vytvorili identitu aj logo. Do šiestich mesiacov sme areál prenajali prvým piatim nájomcom, takže bol z 99 percent obsadený.

Popri pravidelnej správe a údržbe obstarávame komunikáciu s nájomcami, úpravy podľa ich požiadaviek, zmluvy, účtovníctva, riešenie všetkých problémov. Zaoberáme sa aj ďalším rozvojom nehnuteľnosti a po dohode s majiteľom, na ktorom zostávajú len strategické rozhodnutia, plánujeme prístavbu ďalších 1.500 metrov skladov a zaštiťujeme všetko od povolenia až po samotnú výstavbu.

Výnos z areálu za dekádu vzrástol zhruba o polovicu. Hoci sa tu vystriedalo okolo dvadsať nájomcov, príjem vlastníka nikdy nebol ohrozený. Za odchádzajúcich sme vždy vzápätí našli nových. Ani krach nájomcu nespôsobil väčší problém vďaka dobre postaveným zmluvám, ktoré sme pripravili a uzavreli. Areál Štrboholská Business Center úspešne prevádzkujeme už vyše desať rokov a majiteľ sa môže tešiť z rastúceho výnosu z prenájmov.

„Bol to náš vstup do správy nehnuteľností. S majiteľom sme dospeli k takej symbióze, že každý mesiac len pošle faktúru za prenájom a nemusí sa o nič starať. Aby sme nestratili osobný kontakt, dvakrát ročne zájdeme na večeru,“ hovorí vedúci tímu správy nehnuteľností v 108 AGENCY Ondřej Konopásek.

Späť