Priemysel

Celková lízingová aktivita na Slovensku v 1. štvrťroku 2021 dosiahla 126.500 metrov štvorcových, pričom take-up predstavuje takmer 72.000 metrov štvorcových. Objem celkovej leasingovej činnosti v prvom štvrťroku vzrástol vďaka veľkému objemu krátkodobých prenájmov, ktorý predstavoval 23 %.

60 % z celkového počtu prenajatých metrov štvorcových bolo realizovaných v širšom okolí Bratislavy. 40 % z celkovej lízingovej činnosti na Slovensku v prvom štvrťroku bolo pre poskytovateľov 3PL a 24 % pre sektor e-commerce.

Celková plocha moderných priemyselných priestorov určených na prenájom v Slovenskej republike dosiahla na konci prvého štvrťroka 3.073.000 m2. Celková miera neobsadenosti na Slovensku sa na konci 1. štvrťroka 2021 zvýšila na 8,43 %. V súčasnosti je vo výstavbe 230.000 m2. Prime yield zostáva na úrovni 6,15 %.

Priemerná mesačná výška nájmu

€ 3,45/m² – € 4,00/m²

Celkom moderných priestorov

3.073.000 m²

Neobsadenosť

8,43 %

Aktuálne vo výstavbe

230.000 m²

Yield "A" class

6,15%

Yield "B" class

8,00 %