Priemysel

Celková plocha moderných priemyselných a logistických priestorov triedy “A” určených na prenájom v Slovenskej republike dosiahla v druhom štvrťroku 2022 viac ako 3.459.000 m2

Vo výstavbe je 304.976 m2 a z toho 47 % je v Bratislavskom kraji, no stále je dopyt nájomcov po voľných priestoroch vyšší ako ponuka. Neobsadenosť neustále klesá zo 6,34 % v Q1/22 na 5,70 % v Q2/22.

Celková lízingová aktivita na Slovensku v 2. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 214.000 m2, pričom čistý take-up predstavoval 148.000 m2. Špekulatívne developerské projekty na Slovensku sú na ústupe a nahrádzajú ich vopred podpísané projekty s klientmi.  Prime yield je 5,25 %.

Priemerná mesačná výška nájmu

€ 3,80/m² – € 4,90/m²

Celkom moderných priestorov

3.459.000 m²

Neobsadenosť

5,7 %

Aktuálne vo výstavbe

304.976 m²

Yield "A" class

5,30 %

Yield "B" class

6,00 %