Priemysel

Celková plocha moderných priemyselných a logistických priestorov triedy “A” určených na prenájom v Slovenskej republike dosiahla v treťom štvrťroku 2022 viac ako 3.576.000 m2. 

Vo výstavbe je 278.212 m2 a z toho 49 % je v Bratislavskom kraji. Neobsadenosť neustále klesá z 5,70 % v Q2/22 na 4,47 % v Q3/22. Prognóza do budúceho roku je, že Bratislavský aj Trnavský kraj budú mať postupne ponuku voľných skladových priestorov nedostačujúcu na pokrytie neutíchajúceho dopytu nájomcov. Stále platí, že špekulatívne developerské projekty na Slovensku ustúpili a boli nahradené vopred podpísanými projektami s klientami. Najbližšie voľné jednotky budú k dispozícii až po dostavbe nových projektov koncom roku 2023.

Celková lízingová aktivita na Slovensku v 3. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 198.000 m2, pričom čistý take-up predstavoval 127.000 m2.  Prime yield je 5,20 %.

Priemerná mesačná výška nájmu

€ 3,80/m² – € 4,90/m²

Celkom moderných priestorov

3.575.786 m²

Neobsadenosť

4,47 %

Aktuálne vo výstavbe

278.212 m²

Yield "A" class

5,20 %