Priemysel

V treťom štvrťroku 2020 celková ponuka industriálnych priestorov triedy A dosiahla na Slovensku 2.865.000 m2, z ktorých väčšina priestorov sa nachádza v Bratislavskom regióne (53 %). Lokality tu majú strategické umiestnenie a sú dobre prepojené diaľnicami D1, D2 a rýchlostnou cestou R1.

Celková leasingová aktivita na Slovensku počas 3. štvrťroka 2020 dosiahla 75.000 m2. Takmer 85 % z celkového počtu prenajatých metrov štvorcových bolo realizovaných v okolí Bratislavy. Zaznamenali sme aj vyšší podiel transakcií v skladoch triedy B.  

Celková miera neobsadenosti na Slovensku na konci 3. štvrťroka 2020 sa zvýšila na 9,05 %.

Napriek rozšíreniu pandémie spôsobenej vírusom COVID-19 sme nezaznamenali žiadne väčšie zmeny na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami.