Skladové prostory Rokycany

  • K dispozícii plocha 1.000 - 5.000 m2
  • Celková plocha 5.000 m2

Skladový areál se nachází v centru Rokycan a je velmi dobře přístupný osobní i nákladní dopravou, cca 3 km od D5. Jedná se o bývalé středisko celní zprávy. Areál nabízí cca 5.000 m2 skladových ploch (možnost dělení na menší plochy) s kancelářským zázemím a dalších cca 9.000 m2 zpevněných ploch zámkovou dlažbou. V areálu je funkční železniční vlečka a to k rampě skladové haly a druhá kolej je přístupná ze zpevněné plochy. Skladová hala je suchá, nezateplená a nevytápěná. Kancelářské prostory lze upravit dle přání nájemce. Světlá výška 5-7 m. Vstup možný úrovňovými sekčními vraty, k dispozici venkovní rampa pro zadní vykládku. Vysoce únosná podlaha pokryta plechem.

Rýchla správa?