Prenájom priestorov

Zaistenie prenájmu voľných priestorov v rámci objektu je najčastejšou formou našej spolupráce s majiteľmi nehnuteľností. Zoznámime vás so situáciou na trhu, predstavíme dopyty zo strany záujemcov a následne sa ujmeme úlohy mediátora rokovaní s cieľom dosiahnuť optimálne nájomné podmienky.