Prenájom

Počínajúc revíziou existujúcej stratégie prenájmu s cieľom zaistenia vyššieho výnosu, cez zodpovedajúce nastavenie nájomných podmienok po aktívny marketing voľných priestorov a s tým súvisiacu komunikáciu s potenciálnymi nájomcami. Zaistenie priehliadok priestorov.