Predaj nehnuteľnosti

Klientom, vyhľadávajúcim poradenstvo v oblasti predaja nehnuteľnosti, dokážeme poskytnúť ucelený servis zahŕňajúci zvolenie vhodnej predajnej stratégie na mieru konkrétnej nehnuteľnosti, zhodnotenie možností trhu a asistenciu pri jednaní s potenciálnymi záujemcami o nehnuteľnosť.