Právne služby

Dlhodobo spolupracujeme so zavedenou  advokátnou kanceláriou a sme schopní kvalifikovane revidovať všetky náležitosti zmlúv, rovnako ako ich vytvoriť na mieru konkrétnemu prípadu. Dôkladná analýza zmluvných podmienok je nevyhnutným predpokladom spokojnosti klienta.