Podiel na patre

Podiel na patre je právny pojem používaný v českom práve nehnuteľností, ktorý označuje podiel na spoločných častiach budovy alebo pozemku, ktorý je spojený s výlučným právom vlastniť a užívať určitú jednotku alebo časť budovy. Ide o špecifický druh spoluvlastníctva, pri ktorom majú vlastníci jednotlivých bytov alebo priestorov vo viacpodlažnej budove podiel na spoločných častiach podlažia. Podiel na podlaží teda zahŕňa dva hlavné aspekty: podiel na spoločných častiach budovy a právo na výlučné užívanie konkrétnej bytovej alebo obchodnej jednotky.

Ďalšie termíny z okruhu

Podiel na patre nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať