Indexovanie

Indexácia v oblasti nehnuteľností je proces, pri ktorom sa nájomné (alebo poplatky za služby či marketing) automaticky upravuje podľa indexu, zvyčajne indexu spotrebiteľských cien alebo iného ekonomického ukazovateľa. Cieľom je zabezpečiť, aby hodnota nájomného zostala v reálnom čase konštantná, t. j. aby nájomné odrážalo aktuálnu hospodársku situáciu, čo pomáha chrániť príjem vlastníka nehnuteľnosti pred infláciou. Mechanizmus indexácie je zvyčajne stanovený v zmluve a zvyčajne sa uplatňuje v pravidelných intervaloch, napríklad raz ročne.

Ďalšie termíny z okruhu

Indexovanie nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať