Podnájom

Vyhľadanie a sprostredkovanie podnájmu priestorov predstavuje žiadanú formu spolupráce. Od zoznámenia klienta so situáciou na trhu, cez výber vhodnej nehnuteľnosti až po následnú rolu mediatora s cieľom zaistenia optimálnych nájemných podmienok.