18december2018

PF 2019 | 108 AGENCY

Vážení obchodní priatelia, kamaráti, 

dovoľte nám ako každý rok vám popriať kľudné, ale veselé Vianoce a do nového roku len to nejlepšie, predovšetkým veľa šťastia, zdravia a mnoho pracovných aj osobných úspechov.

A nech máte v roku 2019 potrebný rozhľad v každodennom živote, najlepšie 360° ako v našom vianočnom videu.

Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu! 

Vaša 108ička

Späť