Priemysel

Napriek problematickej situácii na pracovnom trhu je odvetvie industriálnych nehnuteľností naďalej vo vynikajúcej kondícií so silným dopytom po nových projektoch naprieč lokalitami. Rozširujú sa nielen už zavedené priemyselné parky, ale aj naďalej vznikajú úplne nové plány na rozvoj v doposiaľ menej saturovaných oblastiach. Jedná sa o reakciu na pretrvávajúcu priaznivú trhovú klímu, ktorá motivuje jednotlivé spoločnosti k expanzii.

„Aktivita sa sústreďovala za posledné obdobie hlavne na štandardné logistické regióny ako Senec a okolie a takisto región Nitra v súvislosti s príchodom novej automobilky Jaguar Land Rover. Myslíme si, že trendom bude posúvať sa do regiónov s nižšou nezamestnanosťou a existujúcou diaľničnou infraštruktúrou,“ hovorí Branislav Jendek, managing partner v 108 AGENCY.