Priemysel

Celková plocha moderných priemyselných a logistických priestorov triedy A určených na prenájom v Slovenskej republike dosiahla na konci tretieho štvrťroka takmer 3.180.000 m2.

Celková miera neobsadenosti sa na konci 3. štvrťroka 2021 znížila na 7,01 %, zatiaľ čo miera neobsadenosti v okolí Bratislavy klesla na 4,48 %. 

Celková lízingová aktivita na Slovensku počas 3. štvrťroka 2021 dosiahla viac ako 96.000 m2, pričom take-up predstavoval 88.000 m2. Viac ako 58 % z celkových prenajatých m2 bolo realizovaných v širšom okolí Bratislavy, 21 % bolo na západnom Slovensku, 12 % na strednom a 9 % na východnom Slovensku.

V súčasnosti je vo výstavbe 367.156 m2, z toho 51 % tvoria pre-let dealy. Plánovaná výstavba v Q3 2021 predstavuje 84.000 m2. Prime yield klesol na 5,50 %.

Priemerná mesačná výška nájmu

€ 3,60/m² – € 4,20/m²

Celkom moderných priestorov

3.180.000 m²

Neobsadenosť

7,01 %

Aktuálne vo výstavbe

367.156 m²

Yield "A" class

5,50 %

Yield "B" class

6,00 %