Kancelárie

V treťom kvartáli 2020 dosiahla celková ponuka kancelárskych priestorov v Bratislave vyše 1,89 milióna m2. Pandémia COVID-19 spôsobila spomalenie leasing aktivity na trhu a väčšie firmy uprednostňujú renegociáciu nájomného kontraktu pred sťahovaním. Očakáva sa narastajúci trend v budovaní flexi-floor priestorov a expanzia centier servisovaných kancelárií.

Bez ohľadu na druhú vlnu epidémie si treba priznať, že každá kríza prináša aj pozitíva, ktoré reštartujú mnohé zabehnuté systémy, prinesú inovácie a hlavne majú za následok zomknutie spoločnosti s cieľom predísť v budúcnosti podobnej katastrofe. Mnohé firmy poslali v čase koronavírusu svojich zamestnancov na home office až do odvolania, kde niektorí stále pracujú z domu a niektorí sa už ani naspäť nevrátia. Perspektívne tak firmy získavajú väčší priestor na technologický upgrade a následné zefektívnenie interných procesov ako takých. Ďalším dôsledkom korona krízy bolo spomalenie aktivity na trhu prenájmov, čo znamená narastajúcu neobsadenosť nových projektov a teda znižovanie cien.