Milan Strieženec, Ahold

  • Priemysel
  • Investície

V náväznosti na úspešné dokončenie nového distribučného centra v Březrsku o celkovej ploche 21.600 m² môžem plne doporučiť služby priemyselného a investičného týmu 108 AGENCY, konkrétne pána Šumeru a Hospodářa.

Späť