Milan Strieženec, Ahold

Priemysel Investície

V náväznosti na úspešné dokončenie nového distribučného centra v Březrsku o celkovej ploche 21.600 m2 môžem plne doporučiť služby priemyselného a investičného týmu 108 AGENCY.

Späť