108 osobností

Michal Rudinský

Michal Rudinský

Michal Rudinský

Head of Office Agency

Michal vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, odbor Priestorové plánovanie a Urbanizmus.

Od roku 2013 zastával pozíciu konzultanta na oddelení prenájmu kancelárskych priestorov v spoločnosti CBRE. Na trhu kancelárskych priestorov stál za viacerými významnými transakciami, kde medzi klientov patrili lokálni či zahraniční investori.

Michal svoj voľný čas rád trávi s rodinou, cestovaním a športom.

Späť