108 osobností

Michal Diviš

Michal Diviš

Michal Diviš

Senior Consultant | Land Development CEE

Michal Diviš má z pozície senior consultant investičného oddelenia na starosti komerčné pozemky v regióne CEE. Michal úspešne absolvoval magisterské štúdium na Poľnohospodárskej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach, konkrétne odbor Pozemkové úpravy a prevody nehnuteľností. Jeho pracovné skúsenosti zahŕňajú pozíciu manažéra akvizícií v developerskej spoločnosti EKOSPOL, ďalej pozíciu obchodného riaditeľa developera REA 2007. Do konca minulého roka pôsobil ako projektový manažér v stavebnej firme BauPoint.

Zo zaujímavých projektov, na ktorých sa Michal podieľal, možno spomenúť rezidentný projekt Dalejské výhľady v pražských Stodůlkách, zainvestovanie 88 stavebných parciel v Poděbradoch či výstavbu obchodných jednotiek Decathlon na Slovensku. Michal ovláda anglický jazyk a medzi jeho koníčky patrí hudba, futbal, tenis, jazda na horskom bicykli či snowboarde.

Späť