Masokombinát Schneider | 45.666 m2

Investície

108 Investment Advisory bola exkluzívne poverená predajom výrobného areálu Masokombinátu Schneider v prestížnej lokalite Plzeň Borská Pole. Vo veľmi krátkom čase sme analyzovali všetky podklady k areálu a pripravili detailné investičné memorandum, s ktorým sme oslovili širokú databázu koncových užívateľov, investorov a developerov. Realizovali sme 18 prehliadok areálu a vygenerovali 5 serióznych ponúk na odkúpenie areálu. Okruh záujemcov sme zúžili na 3 a pre proces Due Diligence sme vstúpili v rokovaní s preferovaných kupujúcim. Transakciu sa podarilo realizovať v rekordne krátkom čase 7 mesiacov.

Späť